Aktualności

 • Członkowie zarządu i przedstawiciel komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi spotkali się we wtorek 13 marca 2018 r.w Krobi. Jednym z głównych tematów posiedzenia zarządu było przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego stowarzyszenia za rok ubiegły.

 • „Pomysł na wieś  - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” to tytuł projektu, który Stowarzyszenie PSORW złożyło do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

   

   

   

 • K O M U N I K A T

  Jubileusz 5-lecia podpisania Porozumienia o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, zbliża się wielkimi krokami. Już w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Wójta Zbigniewa Walczaka w Gniewinie Sieć świętować będzie swoje pięciolecie istnienia.

  W ramach PSORW, która stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk, dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, zorganizowano wielu spotkań, posiedzeń plenarnych, wizyt studyjnych oraz nawiązały się liczne partnerstwa i współprace pomiędzy poszczególnymi gminami Porozumienia. W związku z tym prosimy Wójtów/Burmistrzów oraz koordynatorów gminnych, zaangażowanych w działanie Sieci, o nadsyłanie na adres e-mail do dnia 23.03.2018 r.: fotografii, treści podpisanych listów partnerskich oraz innych archiwalnych materiałów, które pozwolą na stworzenie prezentacji, podsumowującej działania PSORW na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

   

 • Budowanie partnerskiej współpracy między gminami i społecznościami lokalnymi w oparciu o ideę odnowy wsi na przykładzie gmin członkowskich PSORW było tematem wystąpienia Joachima Wojtali, Burmistrza Gogolina- Przewodniczącego Zarządu PSORW podczas I Konwentu Marszałków Województw RP - OPOLSKIE, który odbył się 31.01.2018 r. w Opolu.

 • W dniach 26-27.11.2017 r. w Dobkowie w gminie Świerzawa (woj. dolnośląskie) odbyło się spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Gmina Świerzawa przystąpiła do Porozumienia PSORW 10 września 2013 r. i odtąd aktywnie uczestniczy w działaniach Sieci.

×

Wyszukaj w serwisie